Qara qranit

  • İstehsalçı ölkə

    • Kateqoriya

      Qranit

    Qara qranit təbiətdə olduqca tez-tez rast gəlinən və müxtəlif binaların, strukturların və landşaftların bəzədilməsi üçün mükəmməl material kimi geniş istifadə olunan təbii daşdır. Ən çox kafel, plitə və ya plitə formatında istifadə olunur.

    Powered by Froala Editor