Nehbəndan

 • İstehsalçı ölkə

  • Kateqoriya

   Qranit

  Nehbandan qranit, bəzən pambıq çiçəyi olaraq adlandırılan, boz rəng sxemində açıq fonlu yüngül bir daşdır. Bu tip qranit digər qranitlərə nisbətən daha qaba teksturaya malikdir və adətən keyfiyyətinə görə fərqlənir. 

  Nehbandan boz qranit, Nehbandan krem rəngli qranit, Nehbandan narıncı qranit kimi tanınan mədənlərdən müxtəlif rənglərdə hasil edilir. Qranitlər arasında tikintidə geniş istifadə olunan Nehbandan boz qraniti daha çox tələbat olunan qranitlər sırasındadır.

  Powered by Froala Editor